Skip to Content


Content

Siemens uppgraderar Ringhals turbiner för 800 miljoner kronor

Upplands Väsby, den 11 juni 2010

Siemens har fått en order på uppgradering av sex lågtrycksturbiner på Ringhals 1. Ordern är värd 800 miljoner kronor.

 
 

Siemens levererar sex lågtrycksturbiner till Ringhals. Foto: Siemens

Ringhals kärnkraftverk ligger i Väröbacka, ungefär 6 mil söder om Göteborg, och är ett dotterbolag till Vattenfall. Kärnkraftverket är ett av få i världen som har både kokvatten- och tryckvattenreaktorer. De fyra blocken producerar under ett normalt år el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek.

Den installerade elektriska effekten på 3707 megawatt möter 20 procent av Sveriges elbehov. Siemens order omfattar både leverans och installation av sex lågtrycksturbiner för Ringhals 1. Uppgraderingen påbörjas i september 2011.

 
 

Ringhals kärnkraftverk ligger i Väröbacka. Foto: Annika Örnborg

“Moderniseringen av Ringhals 1 innebär att kraftverket kommer att kunna köras i många år till. Ringhals får en förstärkt driftsäkerhet och tillgänglighet samtidigt som kundens konkurrenskraft ökar. Men denna order stärker Siemens sin ställning som den ledande leverantören till den svenska kraftverksmarknaden”, säger Jan-Erik Rydén, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi är världens största leverantör av miljövänliga produkter och lösningar som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från vår miljöportfölj. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor.Läs mer på www.siemens.se

 
 

Ringhals. Den installerade effekten på 3707 megawatt möter 20 procent av Sveriges energibehov. Foto: Annika Örnborg

Siemens Energy Sector är den enda aktören i världen som erbjuder tjänster, produkter och lösningar som omfattar alla steg i energiförsörjningen: från produktion, via transmission och distribution, till elanvändning. Fokus ligger på säker drift och energieffektiva lösningar för att möta såväl det ökade energibehovet som kravet på minsta möjliga miljöpåverkan. Energy Sector sysselsätter cirka 85 000 människor i hela världen och omsätter ungefär 26 miljarder euro. Läs mer på www.siemens.se/energy

 
 

Användning av pressbilder

Siemens pressbilder får endast användas i redaktionella sammanhang. Ange alltid upphovsman i samband med publicering, såsom ”Foto: Siemens”. Kommersiell användning av bilder och information, exempelvis annonser och kampanjer, är förbjuden. Copyright tillhör Siemens AB/München/Berlin, alternativt Siemens AB/Upplands Väsby om inget annat anges.