Skip to Content


Content

Vattenfall väljer Siemens nyutvecklade koncept till planerad vindkraft

Göteborg, den 28 april 2009

Transformatorstationerna är placerade i byggnader som smälter in i landskapsmiljön. Bildkälla: Siemens.

Siemens har tagit hem en order värd 160 miljoner kronor för transformatorstationer till fem av de vindkraftsparker som Vattenfall just nu planerar för. Dessa kommer att placeras i byggnader för att smälta in i landskapsmiljön. Konceptet är nytt och heter Villa Vind.

Som en del Vattenfalls totala vindkraftsatsning och specifikt för den landbaserade delen har Vattenfall skrivit avtal med Siemens om fem transformatorstationer. Siemens kommer att leverera ett nyutvecklat koncept kallat Villa Vind. Det är en helhetslösning för transformatorstationer för att garantera hög tillgänglighet och driftsäkerhet.

I Villa Vind förses transformatorstationen med ett yttre skalskydd som är utformat som en lada för att passa in i landskapet.
”Villakonceptet med inomhusbyggd transformatorstation är något som kommer att bli vanligare i takt med att kraftproduktionen byggs ut”, berättar Hans Engberg, projektledare vid Siemens AB. ”Då blir det nödvändigt att ta större miljöhänsyn. Byggnadens arkitektur utformas för att harmoniera med omgivningen. Dessutom innebär villakonceptet en större säkerhet för allmänheten och att transformatorstationen skyddas mot skadegörelse.”

Leveransen omfattar fem vindkraftsanslutningar med transformatorstationer, kraft- och distributionstransformatorer, ställverksutrustningar, inklusive Siprotec relä- och kontrollutrustning baserat på den nya kommunikationsstandarden IEC61850.

Transformatorstationerna klarar en spänning på 145/36 kV. Överföringskapaciteten kommer att vara 63 eller 100 MVA.

Underleverantörer är främst Holtab som levererar nätstationer med Siemens 36 kV lastbrytare, Helmerverken med krafttransformatorer och Protrol med jordfelsdetektering IPC för mellanspänningsnät.

För ytterligare information kontakta:
Hans Engberg
Siemens AB
Energy Sector
Tel:031-776 86 69 
Mobil: 073-620 63 64
hans.engberg@siemens.com


Siemens
är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 400 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4 600 medarbetare.