Skip to Content


Content

Siemens och Nordier Property Advisors inleder samarbete

Upplands Väsby, den 14 juni 2010

Siemens och Nordier Property Advisors inleder ett nytt strategiskt samarbete som innebär att Nordier Property Advisors utökar sin rådgivning till att omfatta energitjänster. Siemens energitjänster med garanterade sparresultat ger lägre kostnader och högre fastighetsvärden vid en energieffektivisering.

Den trend där allt fler stora företag kräver hyresavtal där fastighetsägaren står för driftskostnaderna istället för hyresgästen, bedöms öka. Därmed ökar även behovet av mer energieffektiva fastigheter. Siemens och Nordier Property Advisors inleder därför ett samarbete som ska bidra till fler energieffektiva fastigheter.

”Siemens erbjuder energieffektivisering av fastigheter och lämnar garanterade sparresultatet redan på kontraktsstadiet enligt en avtalsmodell som kallas Performance Contracting. Vår erfarenhet är att det går att uppnå energibesparingar på 25-30 procent i genomsnitt”, säger Peter Hallberg, chef för Siemens AB:s division Building Technologies.

Energieffektivisering kan göras av alla typer av fastigheter såsom skolor, bostäder, köpcentra, kontor, sport- och simhallar samt industrier.

”Våra energitjänster ger bättre kontroll och effektivare energianvändning, minskade energikostnader samt lägre koldioxidutsläpp. Förbättrad kompetens och ökat engagemang hos personalen genom utbildning och samverkan är andra fördelar”, säger Peter Hallberg.

”Med samarbetet breddar Nordier Property Advisors sitt utbud av tjänster till att omfatta både ekonomi och energibesparingar. Detta är ett unikt samarbete som kommer både våra och Siemens kunder tillgodo”, säger Andreas Öberg Eneskjöld, CEO för Nordier Property Advisors AB.


För ytterligare information kontakta:
Peter Hallberg
Siemens AB
Industry Sector
Building Technologies
Tel: 08-728 10 00
peter.hallberg@siemens.com

Andreas Öberg Eneskjöld
Nordier Property Advisors AB
Tel: 070-740 14 24
andreas.oberg@nordier.se


Om Nordier Property Advisors:

Nordier Property Advisors erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster till fastighetsägare och investerare med fokus på Norden framförallt inom fastighetstransaktioner, uthyrning och fastighetsvärdering. Vår kunskap och närvaro på fastighetsmarknaden kombinerat med erfarenhet från de finansiella marknaderna ger oss möjlighet att erbjuda helhetslösningar för våra kunder. Nordiers delägare och projektledare har en unik affärskänsla och flerårig erfarenhet av högkvalitativ fastighetsrådgivning.
Läs mer på www.nordier.se

Om Siemens:
Siemens Industry Sector är den världsledande leverantören av teknik för produktion, transport, byggnader och belysning. Vi erbjuder innovativa produkter, lösningar och tjänster till industri och infrastruktur för effektivisering och ökad produktivitet. Vi är även ledande inom energieffektivisering och säkerhet för byggnader som skapar hållbara värden under hela livslängden.
Läs mer på www.siemens.se/industry

Läs också om Siemens energitjänst Performance Contracting www.siemens.se/pfc

 
 

För nedladdning